w

8 rzeczy, które należy wiedzieć, jeśli masz grupę krwi 0

Krew ludzka została po raz pierwszy sklasyfikowana na 4 typy znane w pierwszej dekadzie XX wieku przez austriackiego lekarza Karla Landsteinera.

Ważne jest, aby znać swoją grupę krwi, ponieważ dopasowanie krwi jest niezbędne do bezpiecznej transfuzji.

1. Jak określa się grupy krwi?

Grupy krwi są klasyfikowane na podstawie obecności lub braku pewnych antygenów, które mogą wywołać odpowiedź immunologiczną, gdy są obce dla organizmu. Te antygeny mogą spowodować, że układ odpornościowy pacjenta zaatakuje przetoczoną krew. Dlatego tak ważna jest znajomość grupy krwi.

2. Charakterystyka pierwszej grupy krwi.

Istnieją 4 główne rodzaje krwi, które określa się na podstawie obecności lub braku antygenów A i B na powierzchni erytrocytów oraz przeciwciał A i B w osoczu. Oprócz antygenów A i B istnieje białko zwane czynnikiem Rh, które może być obecne lub nie.

W sumie istnieje 8 podgrup krwi: A +, A-, B +, B-, O +, O-, AB + i AB-. Krew typu O nie zawiera antygenów A ani B w erytrocytach, ale zawiera przeciwciała A i B w osoczu.

Typ I lub zero – I (0) to najczęstsza grupa krwi, reprezentująca 37% do 53% ludzi z różnych grup etnicznych i rasowych.

3. Osoby z grupą krwi 0 są dawcami uniwersalnymi.

Osoby z grupą krwi O + mogą oddawać krew wszystkim 4 grupom, ale tylko osobom z podgrupą RH dodatnim (O +, A +, B +, AB +). Czerwone krwinki typu O mogą być przetaczane do wszystkich 8 podgrup, co czyni je wszechstronną grupą krwi, która jest zawsze potrzebna do transfuzji w nagłych wypadkach. Typ O – krew jest przetaczana w nagłych przypadkach, kiedy ważne jest, aby utrzymać pacjenta przy życiu do końca testu krzyżowego. Ponadto jest to grupa O – krew jest najbezpieczniejsza dla noworodków, których układ odpornościowy jest słabo rozwinięty.

4. Posiadacze krwi grupy O mogą otrzymać tylko krew grupy O.

Osoby z grupą O + mogą otrzymać krew od osób z grupą O + i O-, podczas gdy osoby z grupą O- mogą otrzymać krew tylko tego samego typu. W nagłych przypadkach, gdy krwi O -jest mało, można ją zastąpić krwią O +.

5. Zagrożenia dla zdrowia.

Zdaniem naukowców biochemia krwi decyduje o naszym zdrowiu. Chociaż wpływ grup krwi na nasze zdrowie jest nadal nie do końca zbadany, istnieją pewne teorie dotyczące zagrożeń dla zdrowia i korzyści dla osób z różnymi grupami krwi.

W szczególności uważa się, że osoby z grupą krwi O mogą być bardziej podatne na niektóre infekcje bakteryjne i wirusowe niż inne grupy krwi, takie jak dżuma, cholera, świnka i gruźlica. Niektóre badania pokazują również, że osoby z grupą krwi O mają o 35% większą częstość występowania wrzodów dwunastnicy w porównaniu z osobami z grupami krwi A, B i AB.

6. Zmniejszone ryzyko

Jednak statystyki prowadzone na potrzeby Covid-19 pokazują, że osoby z grupą krwi 0 zdecydowanie rzadziej rozwijają ciężką postać choroby, niż posiadacze innych grup, wśród których dane są bardzo zbliżone. Pokazują też najmniej liczną grupę wśród zakażonych. Nie wiadomo do końca czy trudniej się zarażają, czy też częściej przechodzą zakażenie bezobjawowo.

Osoby z grupą krwi O mają też najmniejsze ryzyko choroby wieńcowej w porównaniu z osobami z grupami krwi A, B i AB. Badania pokazują, że osoby spoza grupy krwi mają o 25% większe ryzyko zachorowania na raka trzustki niż osoby z grupą krwi O.

Ponadto osoby z grupą krwi O mają mniejsze ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i zaburzeń poznawczych. Jednak utrzymanie zdrowego stylu życia i zarządzanie czynnikami ryzyka dla zdrowia ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania chorobom, niezależnie od rodzaju krwi.

7. Grupa krwi i dieta.

Być może słyszałeś o tak zwanych „dietach według grupy krwi”, które twierdzą, że spożywanie pewnych pokarmów odpowiednich dla Twojej grupy krwi pomoże Ci zachować sprawność i zdrowie. Pomimo dużej popularności diety z grupą krwi nie ma naukowego potwierdzenia słuszności stosowania diety według grup krwi.

8. Grupa krwi i osobowość.

Wpływ grupy krwi na osobowość jest tematem dość kontrowersyjnym, ale teoria ta jest bardzo popularna w niektórych krajach, zwłaszcza w Japonii. Japończycy uważają, że ludzie z grupą krwi 0 są hojni, namiętni, towarzyscy i odnoszący sukcesy finansowe, a najlepsze dopasowanie jeśli chodzi o związki ma z grupą 0 i A.

Źródło i Miniatura wpisu: fabricatinromania.info