Nawet 6000 zł za zbieranie deszczówki. Ruszyła nowa edycja, warto się pospieszyć

3 sierpnia 2023 roku ruszyła nowa edycja programu „Moja Woda”, którego budżet wyniesie 130 mln zł.

Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a środki zostały rozdysponowane w zaledwie 2 miesiące, dlatego trzeba się spieszyć.

Program ma na celu wspieranie właścicieli nieruchomości do zatrzymywania wody opadowej na swoim terenie. Na ten cel można otrzymać do 6000 złotych, nie więcej jednak niż 80 procent całej inwestycji na zakup zbiorników, instalacji i kosztów jej montażu.

Nieruchomość musi być zabudowana budynkiem mieszkalnym, nie trzeba być jednak jej właścicielem, można być najemcą lub dzierżawcą wieczystym.

Środki na ten cel można pozyskać tylko raz i trzeba je przeznaczyć na zbieranie i magazynowanie wód opadowych i roztopowych.

Czyli na zbiorniki naziemne i podziemne powyżej 2 m3 i instalacje zbierające, uzdatniające i rozprowadzające wodę.

Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW.

Więcej informacji o programie, terminy i dokumenty do pobrania można uzyskać na stronie: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Letnie sadzonki róż dla leniwych. Nie gniją, ukorzeniają się bez problemów

Jak karmić ogórki w sierpniu żeby nadal owocowały